Honitba roku 2017
Sem vložte podnadpis

Tituly a ceny

V každé kategorii bude uděleno ocenění pro jednu honitbu, která dostane ocenění formou čestného diplomu Honitba roku 20XX a věcného daru.

Vyhlášení výsledků při Národních mysliveckých slavnostech 2017 na zámku Ohrada


Oceňování úspěšných myslivců v roce 2016


Plaketa oceněným - vzor