Myslivci pro českou přírodu

Konference Honitba roku 2021

Zveme vás na konferenci Honitba roku, kde budou vyhlášeny výsledky soutěže Honitba roku 2021 a představeni přihlášení účastníci. Konference se uskuteční v prostorách Dřevařského pavilonu ČZU (DP201), Kamýcká 129, Praha, 15. června 2022 od 10 hodin.

Účast na konferenci potvrďte do 5. června 2022 e-mailem na viban.xneyvxbin@pzzw.pm.
Počet míst je omezen. Ke konferenci bude možné se připojit i online: https://cesnet.zoom.us/j/92405736887


Publikace Honitba roku 2015-2020

ČMMJ s hrdostí vydává publikaci Honitba roku 2015-2020. Publikace obsahuje oceněné projekty, které byly zapojeny do soutěže od jejího vzniku. Nejúspěšnější řešitelé, jsou ti, kteří jsou schopni pojmenovat reálné problémy životního prostředí.

Každý hospodář, nejen myslivecký, by měl mít provedeno hodnocení svého „ekosystému“. Na základě toho by mělo být jasné, kde chybí mez, kde je třeba zatravnit údolnici, kde je třeba obnovit tůň, nebo naopak kde je třeba založit myslivecké políčko na orné půdě, aby bylo možno dále hospodařit zemědělsky a byl dán též vhodný prostor přírodě.

Publikace demonstruje pozitivní přínos myslivců k ochraně a zlepšování biodiverzity.


Vyhlášení vítězů soutěže Honitba roku 2019

V červnu 2020 bohužel nemohlo proběhnout slavnostní vyhlášení soutěže Honitba roku ročníku 2019 během Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada. Z důvodu platných protiepidemických opatření byli vítězové soutěže Honitba roku za rok 2019 vyhlášeni až v prosinci 2020, a to na sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty. Oceněnými jsou Myslivecké sdruženi Vitice, Společnost Kelečsko a.s. a Městské lesy Hradec Králové, a.s. Více se o všech vítězích dočtete níže na odkazu Přihlášené projekty.


Vyhlášení vítězů soutěže Honitba roku 2018

Červen je měsícem myslivosti a již tradiční nedílnou součástí oslav Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada je i ocenění honiteb, které hospodaří příkladným mysliveckým způsobem a podporují co nejpestřejší biodiverzitu v hospodářské krajině. Představujeme vám tři nejúspěšnější za rok 2018. Více se o všech vítězích dočtete níže na odkazu Přihlášené projekty.


Dokument o soutěži Honitba roku 2017

Scroll to Top