ROČNÍK 2022

Myslivci pro českou přírodu


Vzdělávací videa 2022

O výsadbách v honitbě informovala také reportáž České televize v pořadu Česko a Evropa řeší klima.


Vyhlášení vítězů soutěže Honitba roku 2021

Dne 15. června 2022 proběhla v prostorech České zemědělské univerzity v Praze konference Honitba roku, jejíž součástí bylo i slavnostní vyhlášení soutěže Honitba roku 2021. Konferenci zahájil předseda ČMMJ, z.s. Ing. Jiří Janota, příspěvky přednesli Ing. Daniel Švrčula, Ing. Jan Cukor, Ph.D. a Ing. Marek Daňhel. Příspěvky o své činnosti přednesli i všichni zástupci vítězných spolků. Oceněnými jsou Honební společenstvo Ondřejov, Myslivecký spolek Okarec – Třesov a Myslivecký spolek Mezihájí Kněžice. O činnosti vítězů a jejich projektech se dočtete v odkazu Přihlášené projekty.

Záznam z konference:


Publikace Honitba roku 2015-2020

ČMMJ s hrdostí vydává publikaci Honitba roku 2015-2020. Publikace obsahuje oceněné projekty, které byly zapojeny do soutěže od jejího vzniku. Nejúspěšnější řešitelé, jsou ti, kteří jsou schopni pojmenovat reálné problémy životního prostředí.

Každý hospodář, nejen myslivecký, by měl mít provedeno hodnocení svého „ekosystému“. Na základě toho by mělo být jasné, kde chybí mez, kde je třeba zatravnit údolnici, kde je třeba obnovit tůň, nebo naopak kde je třeba založit myslivecké políčko na orné půdě, aby bylo možno dále hospodařit zemědělsky a byl dán též vhodný prostor přírodě.

Publikace demonstruje pozitivní přínos myslivců k ochraně a zlepšování biodiverzity.


Vyhlášení vítězů soutěže Honitba roku 2019

V červnu 2020 bohužel nemohlo proběhnout slavnostní vyhlášení soutěže Honitba roku ročníku 2019 během Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada. Z důvodu platných protiepidemických opatření byli vítězové soutěže Honitba roku za rok 2019 vyhlášeni až v prosinci 2020, a to na sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty. Oceněnými jsou Myslivecké sdruženi Vitice, Společnost Kelečsko a.s. a Městské lesy Hradec Králové, a.s. Více se o všech vítězích dočtete níže na odkazu Přihlášené projekty.


Vyhlášení vítězů soutěže Honitba roku 2018

Červen je měsícem myslivosti a již tradiční nedílnou součástí oslav Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada je i ocenění honiteb, které hospodaří příkladným mysliveckým způsobem a podporují co nejpestřejší biodiverzitu v hospodářské krajině. Představujeme vám tři nejúspěšnější za rok 2018. Více se o všech vítězích dočtete níže na odkazu Přihlášené projekty.


Dokument o soutěži Honitba roku 2017


Partneři

Scroll to Top