HONITBA ROKU
soutěž Ekologické komise Českomoravské myslivecké jednoty

Přihlašte se do soutěže!


Krátký dokument o soutěži Honitba roku, ročník 2017__________________________________________________________________________

V sobotu 23. června 2018 proběhlo na Národních mysliveckých slavnostech vyhlášení soutěže Honitba roku 2017. Více o třech honitbách, které byly letos oceněny, hledejte v sekci "Přihlášené projekty".

Ekologická komise ČMMJ pořádá na letošních výstavách workshop pro myslivce, na který jste srdečně zváni. Hlavním tématem je zlepšování životních podmínek zvěře.

Jedná se o workshopy v délce asi čtyři hodiny, kde budou kvalifikovaní a zkušení lektoři prezentovat "návody" a praktické zkušenosti, umožňující těm, kteří chtějí pečovat o přírodní prostředí a vytvářet vhodné podmínky pro drobnou zvěř, jak toto provést, zafinancovat a zajistit odpovídající péči a údržbu krajiny vedoucí k dlouhodobé udržitelnosti.

Neváhejte a registrujte se!

Také letos se soutěží v těchto kategoriích:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Do soutěže se přihlašuje pouze elektronicky.

Letošní přihlašování do soutěže je uzavřeno a probíhá zpracování přihlášek.


Konečný termín podání přihlášky je 31. 12. 2017.

V každé kategorii bude uděleno ocenění pro jednu honitbu, která dostane ocenění formou čestného diplomu "Honitba roku 20XX" a věcného daru. Slavnostní vyhlášení a předání cen oceněným se uskuteční v rámci Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou dne 23. června 2018.

Zvyšování přírodní hodnoty honiteb myslivci má pozitivní přínos nejen pro zvěř, ale i pro zvýšení kvality života na venkově. Právě v době řešení dopadů klimatických změn, poklesu biodiverzity a neustále se zvyšující spotřeby přípravků na ochranu rostlin v zemědělských ekosystémech, je aktivita myslivců v péči o životní prostředí žádána. Biopásy, zatravněná orná půda, tvorba biokoridorů, biocenter, mokřadů a tůní, zalesňování a výsadby solitérních stromů pro obnovu krajiny řeší aktuální problémy ve venkovské krajině.

Českomoravská myslivecká jednota podporuje činnost myslivců směřující k zlepšování životních podmínek pro zvěř.