HONITBA ROKU 2017
soutěž Ekologické komise Českomoravské myslivecké jednoty

Ekologická komise ČMMJ pořádá na letošních výstavách workshop pro myslivce, na který jste srdečně zváni. Hlavním tématem je zlepšování životních podmínek zvěře.

Jedná se o workshopy v délce asi čtyři hodiny, kde budou kvalifikovaní a zkušení lektoři prezentovat "návody" a praktické zkušenosti, umožňující těm, kteří chtějí pečovat o přírodní prostředí a vytvářet vhodné podmínky pro drobnou zvěř, jak toto provést, zafinancovat a zajistit odpovídající péči a údržbu krajiny vedoucí k dlouhodobé udržitelnosti.

Neváhejte a registrujte se!

Také letos se soutěží v těchto kategoriích:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Do soutěže se přihlašuje pouze elektronicky.

Letošní přihlašování do soutěže je uzavřeno a probíhá zpracování přihlášek.


Konečný termín podání přihlášky je 31. 12. 2017.

V každé kategorii bude uděleno ocenění pro jednu honitbu, která dostane ocenění formou čestného diplomu "Honitba roku 20XX" a věcného daru. Slavnostní vyhlášení a předání cen oceněným se uskuteční v rámci Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou dne 23. června 2018.

Zvyšování přírodní hodnoty honiteb myslivci má pozitivní přínos nejen pro zvěř, ale i pro zvýšení kvality života na venkově. Právě v době řešení dopadů klimatických změn, poklesu biodiverzity a neustále se zvyšující spotřeby přípravků na ochranu rostlin v zemědělských ekosystémech, je aktivita myslivců v péči o životní prostředí žádána. Biopásy, zatravněná orná půda, tvorba biokoridorů, biocenter, mokřadů a tůní, zalesňování a výsadby solitérních stromů pro obnovu krajiny řeší aktuální problémy ve venkovské krajině.

Českomoravská myslivecká jednota podporuje činnost myslivců směřující k zlepšování životních podmínek pro zvěř.