Pracovní skupina

HONITBA ROKU

Pracovní skupina soutěže Honitba roku

Ing. Daniel Švrčula

Vystudoval Fakultu lesnickou a dřevařskou, ČZU v Praze, obor lesnictví. Působil u mezinárodní myslivecké organizace FACE, kde se zaměřoval zejména na politiku ochrany přírody na území EU. V současné době je na pozici místopředsedy Českomoravské myslivecké jednoty. Vede pracovní skupinu Myslivci pro přírodu. Myslivost vykonává v mysliveckém spolku Tuchoraz.

Ing. Marek Daňhel

Po studiu na Střední zemědělské škole v Českém Těšíně absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Aktivní včelař, rybář, myslivec a soukromý zemědělec zabývající se hospodařením podporujícím biodiverzitu a adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Má dlouholeté zkušenosti se zakládáním a provozováním políček pro zvěř, zadržováním vody v krajině a výsadbou remízů. Je propagátorem zakládání dočasných remízů na zemědělské půdě jako vhodného způsobu péče o zvěř a zlepšování jejího životního prostředí. Podílí se na projektu „Dropí pole“ pro podporu návratu Dropa velkého na Znojemsko. Od roku 2021 je členem pracovní skupiny ČMMJ Myslivci pro přírodu a působí jako lokální koordinátor projektu Živá voda na Těšínském Slezsku.

Mgr. Lubomír Hajný

Myslivecký hospodář v honitbě Honebního společenstva Staříč. Lektor dotačních titulů Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. V myslivecké praxi se věnuje zejména vzdělávání myslivců a úpravě krajiny se specializací na návrat ovocných stromů do přírody. Projektuje a navrhuje pro myslivecké spolky, obce i soukromé žadatele opatření, která podporují obnovu přírody a krajiny. 

Radek Podhorecký

Roku 2020 převzal od rodičů hospodaření na malém rodinném statku. Myslivost, zemědělství a lesnictví vnímá jako propojený celek, kde není jasná hranice, kde jeden obor končí a další začíná. Jeho oponenti i příznivci mu občas vytýkají, že některé věci řeší více pocitově než rozumem. A netýká se to zdaleka jen myslivosti. A jak sám říká, mají pravdu. Je podle něj potřeba pojmout skutečnost, že v přírodě neplatí jen jedna univerzální pravda. Vše podléhá dynamickým změnám, včetně vývoje druhového spektra živočichů na našem území. Je to normální a přirozené. Je ale nutné zastat se přírody, krajiny, zvěře, ostatních živočichů i tzv. problémových druhů. Je členem OMR OMS Příbram.

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D.

Vystudoval na České zemědělské univerzitě v Praze obor Lesní inženýrství (Ing.). Na stejné univerzitě absolvoval doktorský studijní program Ochrana lesů a myslivost, kde se v disertační práci primárně zabýval vlivem faktorů prostředí na populační dynamiku divoké populace bažanta obecného. Aktuálně pracuje na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, kde má na starosti státní správu lesů, myslivosti a agendu dotačních titulů lesního hospodářství a myslivosti. Mimo základní pracovní náplň se dlouhodobě zaměřuje na otázky zlepšování životního prostředí a management biotopu zejména drobné zvěře. V dané problematice zajišťuje přednáškovou a lektorskou činnost. Aktivně vykonává myslivost v Mysliveckém spolku Bělčice.

Scroll to Top