Partneři soutěže

HONITBA ROKU

Partneři pro realizaci a poradenství

Soutěž pořádá Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s partnery:

 • EKOTOXA, s.r.o., centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny
 • ARBOEKO, s.r.o., jeden z největších podniků v České republice v oblasti pěstování, prodeje a distribuce okrasných dřevin a dřevin do krajiny
 • Školní lesní podnik Mendelovy univerzity Křtiny, produkce sadebního materiálu a vzrostlé zeleně
 • Školní lesní podnik České zemědělské univerzity Kostelec nad Černými lesy, produkce sadebního materiálu a vzrostlé zeleně
 • AGROSTIS Trávníky s.r.o., pícninářské a travní směsi pro podporu biodiverzity
 • Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva, nábytkářství. Velmi významnou činností, kterou se fakulta zabývá je též myslivost, krajinářství a související arboristika. Posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

Partneři poskytují podporu zájemcům o realizaci, především:

 • poradenství,
 • tvorba projektů a plánů,
 • dodávka osiv, sadby keřů a stromů, ochran a opor,
 • tvorba a dodávka katalogů, manuálů a metodik,
 • účast na hodnocení soutěže,
 • podpora soutěže jinou formou (dle možnosti), například poskytováním cen, darů apod.,
 • účast na seminářích

Scroll to Top