Hodnocení soutěže

HONITBA ROKU

Hodnocení soutěže

Odborná komise

Komise má 9 členů (3 pro každou kategorii)
sestává z předních univerzitních i mimouniverzitních odborníků pro danou kategorii

Personální obsazení odborné komise

Lesní honitba roku

Doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., Doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., Ing. Václav Šutera

Smíšená honitba roku

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., MVDr. Miloš Vávra, Bc. Martin Hlaváč

Polní honitba roku

Zdeněk Sečka, Radek Podhorecký, Ing. Bc. Petr Šimčík

Centrální komise

Komise rozhoduje o výsledném umístění přihlášených honiteb. Má šest členů: Dr. Ing. Petr Marada, Mgr. Michal Gebhart, zástupce spol. EKOTOXA, ARBOEKO, AGROSTIS, předseda ČMMJ.

Posuzovaná kritéria

  • všeobecná kritéria, která hodnotí širší územní souvislosti, polyfunkčnost, začlenění do terénu, podporu biodiverzity, veřejnou prospěšnost, technickou náročnost, souvislost s tvorbou krajiny, ekonomickou efektivitu a podobně
  • specifická kritéria pro jednotlivé kategorie, která hodnotí návaznost na síť opatření, dodržení norem a právních požadavků, technologických předpisů, originálnost řešení a použitých výsadbových materiálů a osiv, hospodaření s materiály (bilance zemních prací) a další.

Scroll to Top