Hodnocení soutěže

HONITBA ROKU

Hodnocení soutěže

Posuzovaná kritéria

  • všeobecná kritéria, která hodnotí širší územní souvislosti, polyfunkčnost, začlenění do terénu, podporu biodiverzity, veřejnou prospěšnost, technickou náročnost, souvislost s tvorbou krajiny, ekonomickou efektivitu a podobně
  • specifická kritéria pro jednotlivé kategorie, která hodnotí návaznost na síť opatření, dodržení norem a právních požadavků, technologických předpisů, originálnost řešení a použitých výsadbových materiálů a osiv, hospodaření s materiály (bilance zemních prací) a další.

Scroll to Top